Hai trường hợp điều chỉnh hệ số 0.9 cho Chi phí chung và Nhà tạm trong Thông tư 02/2020/TT-BXD Gồm 2 Trường hợp: …

Từ khóa: hướng dẫn xác định chi phí phát triển – Hệ số 0,9 Thông tư 02/2020/TT-BXD chi phí chung và chi phí lán trại nhà tạm, hướng dẫn xác định chi phí phát triển – Hệ số 0,9 Thông tư 02/2020/TT-BXD chi phí chung và chi phí lán trại nhà tạm, hướng dẫn xác định chi phí phát triển – Hệ số 0,9 Thông tư 02/2020/TT-BXD chi phí chung và chi phí lán trại nhà tạm

One thought on “Top 5 video hướng dẫn xác định chi phí phát triển – Hệ số 0,9 Thông tư 02/2020/TT-BXD chi phí chung và chi phí lán trại nhà tạm

  1. thu_nga2610 trinh says:

    Cho em hỏi, dự án của em tổng xây lắp <7 tỷ, nhưng vẫn tách thành 7 gói mỗi gói <1 tỷ, vậy hệ số 0.9 có được nhân không ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *