GlobalSign SSL- Hỗ trợ cài đặt - Bảo Mật Website update 2020 1

Mục lục bài viết

Alpha SSL

Alpha Wildcard

Domain (DV) SSL

Domain (DV) Wildcard

Organization SSL

OV Wildcard

Extended (EV) SSL

 910,000

VNĐ / NĂM

 2,790,000

VNĐ / NĂM

 5,050,000

VNĐ / NĂM

17,500,000

VNĐ / NĂM

7,100,000

VNĐ / NĂM

19,990,000

VNĐ / NĂM

19,250,000

VNĐ / NĂM

Thích hợp

Cửa hàng nhỏ

Thích hợp

Cửa hàng nhỏ

Thích hợp

Cửa hàng nhỏ

Thích hợp

Cửa hàng nhỏ

Thích hợp

Các dịch vụ phụ thuộc vào đặt hàng & giao dịch trực tuyến

Thích hợp

Các dịch vụ phụ thuộc vào đặt hàng & giao dịch trực tuyến

Thích hợp

Doanh nghiệp lớn, ngân hàng hoặc sàn giao dịch điện tử

Yêu cầu kiểm duyệt

Xác thực thông tin chủ thể sở hữu của tên miền

Yêu cầu kiểm duyệt

Xác thực thông tin chủ thể sở hữu của tên miền

Yêu cầu kiểm duyệt

Xác thực thông tin chủ thể sở hữu của tên miền

Yêu cầu kiểm duyệt

Xác thực thông tin chủ thể sở hữu của tên miền

Yêu cầu kiểm duyệt

Xác thực thông tin chủ thể sở hữu của tên miền

Yêu cầu kiểm duyệt

Xác thực thông tin chủ thể sở hữu của tên miền

Yêu cầu kiểm duyệt

Xác thực cao cấp về độ tin cậy của tổ chức sở hữu

Hiển thị ổ khóa 

GlobalSign SSL- Hỗ trợ cài đặt - Bảo Mật Website update 2020 2

Hiển thị ổ khóa 

GlobalSign SSL- Hỗ trợ cài đặt - Bảo Mật Website update 2020 2

Hiển thị ổ khóa 

GlobalSign SSL- Hỗ trợ cài đặt - Bảo Mật Website update 2020 2

Hiển thị ổ khóa 

GlobalSign SSL- Hỗ trợ cài đặt - Bảo Mật Website update 2020 2

Hiển thị ổ khóa 

GlobalSign SSL- Hỗ trợ cài đặt - Bảo Mật Website update 2020 2

Hiển thị ổ khóa 

GlobalSign SSL- Hỗ trợ cài đặt - Bảo Mật Website update 2020 2

Hiển thị ổ khóa 

GlobalSign SSL- Hỗ trợ cài đặt - Bảo Mật Website update 2020 2

Hiển thị thanh địa chỉ màu xanh

Hiển thị thanh địa chỉ màu xanh

Hiển thị thanh địa chỉ màu xanh

Hiển thị thanh địa chỉ màu xanh

Hiển thị thanh địa chỉ màu xanh

Hiển thị thanh địa chỉ màu xanh

Hiển thị thanh địa chỉ màu xanh

GlobalSign SSL- Hỗ trợ cài đặt - Bảo Mật Website update 2020 2

Cho phép đăng ký

2 năm

Cho phép đăng ký

2 năm

Cho phép đăng ký

2 năm

Cho phép đăng ký

2 năm

Cho phép đăng ký

2 năm

Cho phép đăng ký

2 năm

Cho phép đăng ký

2 năm

Dấu hiệu bảo mật trên website

GlobalSign SSL- Hỗ trợ cài đặt - Bảo Mật Website update 2020 10

Dấu hiệu bảo mật trên website

GlobalSign SSL- Hỗ trợ cài đặt - Bảo Mật Website update 2020 10

Dấu hiệu bảo mật trên website

GlobalSign SSL- Hỗ trợ cài đặt - Bảo Mật Website update 2020 12

Dấu hiệu bảo mật trên website

GlobalSign SSL- Hỗ trợ cài đặt - Bảo Mật Website update 2020 12

Dấu hiệu bảo mật trên website

GlobalSign SSL- Hỗ trợ cài đặt - Bảo Mật Website update 2020 12

Dấu hiệu bảo mật trên website

GlobalSign SSL- Hỗ trợ cài đặt - Bảo Mật Website update 2020 12

Dấu hiệu bảo mật trên website

GlobalSign SSL- Hỗ trợ cài đặt - Bảo Mật Website update 2020 12

Độ mạnh mã hóa SSL

128 – 256 bits

Độ mạnh mã hóa SSL

128 – 256 bits

Độ mạnh mã hóa SSL

128 – 256 bits

Độ mạnh mã hóa SSL

128 – 256 bits

Độ mạnh mã hóa SSL

128 – 256 bits

Độ mạnh mã hóa SSL

128 – 256 bits

Độ mạnh mã hóa SSL

128 – 256 bits

Độ dài khóa

1024 – 2048 bits

Độ dài khóa

1024 – 2048 bits

Độ dài khóa

1024 – 2048 bits

Độ dài khóa

1024 – 2048 bits

Độ dài khóa

1024 – 2048 bits

Độ dài khóa

1024 – 2048 bits

Độ dài khóa

1024 – 2048 bits

Thời gian cấp chứng chỉ

1 ngày

Thời gian cấp chứng chỉ

1 ngày

Thời gian cấp chứng chỉ

1 ngày

Thời gian cấp chứng chỉ

1 ngày

Thời gian cấp chứng chỉ

5 ngày

Thời gian cấp chứng chỉ

5 ngày

Thời gian cấp chứng chỉ

5 ngày

Hỗ trợ tích hợp

Hỗ trợ tích hợp

Hỗ trợ tích hợp

SANs

Hỗ trợ tích hợp

Hỗ trợ tích hợp

SANs

Hỗ trợ tích hợp

Hỗ trợ tích hợp

SANs

Chính sách bảo hiểm

$10,000

Chính sách bảo hiểm

$10,000

Chính sách bảo hiểm

$10,000

Chính sách bảo hiểm

$10,000

Chính sách bảo hiểm

$1.25 million

Chính sách bảo hiểm

$1.25 million

Chính sách bảo hiểm

$1.5 million

Khuyến mãi khi đăng ký 02 năm

Giảm 10%

Khuyến mãi khi đăng ký 02 năm

Giảm 10%

Khuyến mãi khi đăng ký 02 năm

Giảm 10%

Khuyến mãi khi đăng ký 02 năm

Giảm 10%

Khuyến mãi khi đăng ký 02 năm

Giảm 10%

Khuyến mãi khi đăng ký 02 năm

Giảm 10%

Khuyến mãi khi đăng ký 02 năm

Giảm 10%

ĐẶT MUA ĐẶT MUA ĐẶT MUA ĐẶT MUA ĐẶT MUA ĐẶT MUA ĐẶT MUA

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *